40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.