47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?