5 En aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had.