8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel.