1 Na dezen vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias.