3 En Jezus ging op den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen.