6 (Doch dit zeide Hij, hem beproevende; want Hij wist Zelf, wat Hij doen zou.)