13 Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van Hem, om de vrees der Joden.