20 De schare antwoordde en zeide: Gij hebt den duivel; wie zoekt U te doden?