24 Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.