49 Maar deze schare, die de wet niet weet, is vervloekt.