50 Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot Hem gekomen was, zijnde een uit hen: