3 En de Schriftgeleerden en de Farizeen brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen.