8 En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde.