5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.