1 En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende: