Jona 3:1

1 En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende: