1 Dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak.