15 Toen keerde Jozua weder, en gans Israel met hem, naar het leger te Gilgal.