16 Maar die vijf koningen waren gevloden, en hadden zich verborgen in de spelonk bij Makkeda.