38 Toen keerde Jozua, en gans Israel met hem, naar Debir, en hij krijgde tegen haar.