18 Vele dagen voerde Jozua krijg tegen al deze koningen.