11 De koning van Jarmuth, een; de koning van Lachis, een;