12 De koning van Eglon, een; de koning Gezer, een;