13 De koning van Debir, een; de koning van Geder, een;