14 De koning van Horma, een; de koning van Harad, een;