15 De koning van Libna, een; de koning van Adullam, een;