16 De koning van Makkeda, een; de koning van Beth-El, een;