17 De koning van Tappuah, een; de koning van Hefer, een;