19 De koning van Madon, een; de koning van Hazor, een;