20 De koning van Simron-Meron, een; de koning van Achsaf, een;