21 De koning van Taanach, een; de koning van Megiddo, een;