22 De koning van Kedes, een; de koning van Jokneam, aan den Karmel, een;