23 De koning van Dor, tot Nafath-Dor, een; de koning der heidenen te Gilgal, een;