9 De koning van Jericho, een; de koning van Ai, die ter zijde van Beth-El is, een;