7 En nu, deel dit land tot een erfdeel aan de negen stammen, en aan den halven stam van Manasse,