20 Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Juda, naar hun huisgezinnen.