41 En Gederoth, Beth-Dagon, en Naama, en Makkeda; zestien steden en haar dorpen.