54 En Humta, en Kirjath-Arba, die is Hebron, en Zior; negen steden en haar dorpen.