59 En Maarath, en Beth-Anoth, en Eltekon; zes steden en haar dorpen.