62 En Nibsan, en de Zoutstad, en Engedi; zes steden en haar dorpen.