4 Alzo hebben hun erfdeel bekomen de kinderen van Jozef, Manasse en Efraim.