2 En zij hadden in hun erfdeel: Beer-seba, en Seba, en Molada,