30 En Umma, en Afek, en Rehob; twee en twintig steden en haar dorpen.