35 De vaste steden nu zijn: Ziddim, Zer en Hammath, Rakkath en Cinnereth,