40 Het zevende lot ging uit voor den stam der kinderen van Dan, naar hun huisgezinnen.