41 En de landpale van hun erfdeel was: Zora, en Esthaol, en Ir-Semes,