7 Ain, Rimmon, en Ether, en Asan; vier steden en haar dorpen;