14 En Jatthir en haar voorsteden, en Esthemoa en haar voorsteden;