15 En Holon en haar voorsteden, en Debir en haar voorsteden;