17 En van den stam van Benjamin, Gibeon en haar voorsteden, Geba en haar voorsteden;